home about contact
Teamcoaching

 In mijn team hebben zakelijke meningsverschillen de onderlinge communicatie verstoord. Afspraken maken gaat steeds moeizamer.'

Mijn bijdrage aan het functioneren van een team kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn.
Meestal zijn er meerdere factoren aanwezig. Teamleden hebben vaak een verschillende kijk op de kern van de situatie. Ik besteed aandacht aan het komen tot een zorgvuldige omschrijving van de vraag. Factoren kunnen zijn:
- Onderlinge spanningen;
- Omgaan met veranderingen binnen het team;
- Reorganisatie;
- Bezuinigingen;
- Complexiteit van het leiding geven.

Om efficiënt te kunnen ondersteunen, start ik met het maken van een analyse en op basis daarvan stel ik een plan van aanpak op (eerste fase).
Daarna komt het uitvoeren van het plan van aanpak (tweede fase).
Dat kan bestaan uit meerdere vormen van begeleiding zoals:
- Begeleiden van kleinere samenwerkingsverbanden;
- Ondersteunen van leidinggevende;
- Mediation;

- Plenaire bijeenkomsten over de voortgang.


Teambegeleiding eerste fase
De eerste fase kent een vast stappenplan. Het heeft tot doel om:
- Alle betrokkenen te betrekken bij het traject;
- Informatie te verzamelen vanuit alle teamleden;
- Leidinggevende tijdig te informeren opdat deze zich in iedere volgende stap kan vinden.

De stappen zijn de volgende:
1. Kennismakingsgesprek met de leidinggevende en oriëntatie op de vraag.
2. Plenaire kennismakingsbijeenkomst, waarbij ik de uitgangspunten (zoals
    vertrouwelijkheid en verwachtingen) en werkwijze bespreek. Daarnaast maken we afspraken over de vervolgstappen.
3. Individuele gesprekken met alle betrokkenen, inclusief leidinggevende. Hierbij is het besprokene uitsluitend bestemd om een analyse te kunnen opstellen.
4. Opstellen van een concept analyse + plan van aanpak.
5. Bespreken van concept plan van aanpak + analyse met leidinggevende met de mogelijkheid aanpassingen te doen.
6. Plenaire bijeenkomst waarin het concept wordt gepresenteerd, ook met de mogelijkheid aanpassingen te kunnen doen. Einde eerste fase.

De offerte beperkt zicht tot en met het opstellen van de analyse en het plan van aanpak en het presenteren daarvan (eerste fase). 

Teambegeleiding tweede fase
De tweede fase is in feite de uitvoering van het plan van aanpak.
Dat kan bestaan uit diverse begeleidingsvormen, afhankelijk van de door alle betrokkenen geaccordeerde analyse, zoals:
- Mediation: de lucht klaren en herstellen van communicatie;
- Ondersteunen van leidinggevenden;
- Begeleiden bij het aanpassen van werkprocessen;
- Implementeren van vormen van reflectie;
- Groeps- en/of individuele coaching.
Als de analyse en plan van aanpak wordt onderschreven door leidinggevende en team, kan het de voorkeur hebben om de uitvoering intern te realiseren of een andere deskundige in te schakelen. Het neemt niet weg dat ik beschikbaar blijf. Mijn bijdrage bij de uitvoering beschrijf ik in de offerte 'de tweede fase'. 

Home
Werkwijze
Mediation
Teamcoaching
Supervisie / Intervisie
Klassenmanagement
Contact
Een team inspireert