home about contact
Supervisie / Intervisie
'Wat ik graag zou willen is mijn manier van werken eens tegen het licht houden. Gebruik ik mijn mogelijkheden en talenten optimaal? Kan ik nog meer plezier en effectiviteit uit mijn werk halen?'


Supervisie is een begeleidingsvorm, waar je werk in relatie tot je persoonlijke beleving onderwerp is. Je kijkt als het ware op afstand naar je manier van werken. De basis is jouw 'verhaal'. Supervisie vindt altijd plaats buiten de werkplek.

Met begeleiding van mij als supervisor ontdek je antwoorden op je vraag/vragen. Je onderzoekt welke patronen in je gedrag je verder helpen en welke eventueel belemmeren. Je krijgt een beeld van automatismen in je handelen en inzicht in welke je zou willen bijsturen. Met kleine stappen ga je ander professioneel handelen uitproberen. Wat voor jou blijkt te werken zal vervolgens steeds makkelijker toe te passen zijn.  

Een supervisietraject bestaat uit minimaal 10 en maximaal 12 gesprekken van een uur.
De gesprekken zijn in principe om de veertien dagen.

Groepssupervisie
Supervisie met twee of met drie supervisanten is mogelijk. De gesprekken duren met twee supervisanten 1,5 uur en met drie 2 uur.
Iedere supervisant brengt zijn of haar eigen verhaal in en volgt daarmee het persoonlijk traject. De anderen denken en praten mee.
Dat heeft een meerwaarde voor allen. Voor meer informatie en/of afspraak voor kennismakingsgesprek: neem contact met mij op.

intervisie
Intervisie is een efficiënte manier om als collega’s op gestructureerde manier met elkaar in gesprek te gaan. Een groep collega’s bespreekt een aantal keer per jaar ervaringen uit de praktijk. De inbrenger van een casus (dat gebeurt op toerbeurt) licht de situatie toe en koppelt daar zijn vraag of dilemma aan.
Voor de inbrenger en ook de anderen blijkt het altijd weer leerzaam en herkenbaar. Afhankelijk van de vraag zijn er verschillende gespreksmodellen, bv. adviesgericht, dilemma gericht, brainstormgericht.
Intervisie heeft tot doel om de persoonlijke twijfel en beleving in relatie tot de praktijk van het beroep met elkaar te kunnen bespreken. Om die reden sluiten de deelnemers een intervisiecontract, waarin de vertrouwelijkheid is geborgd van zowel het gesprek als eventuele schriftelijke inbreng en verslaglegging.

 

Ik ben LVSC gecertificeerd supervisor
Home
Werkwijze
Mediation
Teamcoaching
Supervisie / Intervisie
Klassenmanagement
Contact
Je talent optimaal gebruikt