home about contact
Mediation

In elke situatie waarin mensen samen werken, wonen of leven ontstaan spanningen en meningsverschillen. Wanneer problemen blijven liggen, kunnen ze leiden tot flinke conflicten. Het gesprek stagneert, er is sprake van gekwetste gevoelens en de communicatie raakt verstoord. Hoe doorbreek je de patstelling die ontstaat door eenmaal ingenomen standpunten?

Als u er met elkaar niet meer uitkomt, dan begeleiden wij u bij het vinden van een duurzame oplossing die recht doet aan ieders belangen.


 
Mediation op het werk
profit & non profit organisaties
ambtenaren
onderwijs


 
Mediation binnen de woonomgeving
buren
clubs en verenigingen
 
Ruud Groenteman is Mfn register mediator. Ik werk onder meer voor de rechtbank Amsterdam.
Coaching
Supervisie
Wie zijn wij
Training
Advies
Communicatie bij scheiden

Mediation
Contact
Mediation lost op