home about contact
Mediation

'Ongeveer een jaar geleden is er een ruzie geweest tussen twee teamleden. Dit leek opgelost, maar blijkt nog steeds invloed te hebben op de onderlinge communicatie. Het vermindert onze slagkracht'.

'De sfeer in onze VVE was altijd prima, echter sinds één van de leden een uitbouw wil realiseren is hierover onenigheid ontstaan. Dit overschaduwt ook het bespreken van andere onderwerpen.' 

'Binnen mijn familie kon iedereen altijd goed met elkaar opschieten. Na het ovelijden van vader is er een conflict ontstaan.'

In elke situatie waarin mensen samen werken, wonen of leven ontstaan spanningen en meningsverschillen. Wanneer problemen blijven liggen, kunnen ze leiden tot flinke conflicten.
Het gesprek stagneert, er is sprake van gekwetste gevoelens en de communicatie raakt verstoord. Hoe doorbreek je de patstelling die ontstaat door eenmaal ingenomen standpunten?

Als u er met elkaar niet meer uitkomt, dan begeleid ik u bij het vinden van een duurzame oplossing die recht doet aan ieders belangen.


MfN (Mediation Federatie Nederland)
Als MfN geregistreerd mediator volg ik de ‘spelregels’, zoals beschreven in ‘reglement en gedragsregels'. zie: https://mfnregister.nl

Home
Werkwijze
Mediation
Teamcoaching
Supervisie / Intervisie
Klassenmanagement
Contact
Mediation lost op