home about contact
Klassenmanagement

'Hoe kan ik er voor zorgen dat ik op een rustige manier al mijn leerlingen voldoende aandacht kan geven?'

De leraar heeft de taak om kennis over te dragen. Naast inhoudelijke en didactische kennis wordt ook beroep gedaan op vaardigheden met een persoonlijke component.
Communiceren met een groep en/of individuele leerlingen raken aan de eigen beleving van de leraar. Er zijn wetmatigheden in de communicatie met een groep die vanzelfsprekend lijken, maar oefening vereisen, zoals voorspelbaar gedrag, consequent en positief zijn.
Het appelleert aan het eigen gedrag van de leraar.

Mijn begeleiding van leraren richt zich op dit aspect van het vak. Ik ga er van uit dat het essentieel is dat de leraar plezier heeft in het werken met de groep. Dat is de basis om te kunnen inspireren en creatief om te kunnen gaan met onverwachte of te verbeteren situaties. Vanwege de persoonlijke component zijn de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk.

Mijn bijdrage bestaat uit een combinatie van gesprekken waarin we reflecteren op de actuele praktijk en klassenbezoeken met nagesprekken.
Een traject stellen we in overleg vast.

Onder voorwaarden ben ik vrijgesteld van BTW bij onderwijsactiviteiten.

Home
Werkwijze
Mediation
Teamcoaching
Supervisie / Intervisie
Klassenmanagement
Contact
Rust en regie